Ambea ökar vinsten

0
11

Justerad ebita uppgick till 312 miljoner kronor (205) motsvarande en justerad ebita-marginal på 11,0 procent (13,3).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -15 miljoner (0) och är kostnader för integration och synergirealisering kopplat till förvärvet av Aleris Omsorg.

Ebita-resultatet uppgick till 297 miljoner kronor (205) motsvarande en marginal på 10,4 procent (13,3). 

Periodens resultat uppgick till 157 miljoner kronor (128) och resultat per aktie blev 1:66 kronor (1:71).

Operativt kassaflöde uppgick till 318 miljoner kronor (79) och fritt kassaflöde uppgick till 190 miljoner kronor (54).

Comments are closed.