Analytiker om FI:s förslag: Risk för sänkta utdelningar

0
22

På onsdagskvällen stod det klart att Finansinspektionen föreslår höjda kapitalkrav för lån till kommersiella fastigheter. Enligt Andreas Håkansson, analytiker på Danske Bank, finns det en klar risk att förslaget, om det implementeras, resulterar i att en eller flera storbanker kan behöva sänka sin utdelningsandel. 

I en debattartikel i Dagens industri skriver Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier att den rådande lågräntemiljön riskerar att öka jakten på avkastning bland fastighetsbolag och att de svenska storbankerna förlitar sig för lite på eget kapital när de finansierar dessa risker genom lån. 

”Vi föreslår därför ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter. Förslaget skickas nu ut på remiss och synpunkter kan lämnas fram till den 20 december. Därefter fattar vi slutgiltigt beslut. FI bedömer att kapitalkraven på de tre storbankerna med förslaget ökar med omkring 15 miljarder kronor. Det stärker motståndskraften mot kreditförluster”, skriver FI i debattartikeln. 

FI:s förslag går ut på att riskvikterna sätts till 35 procent för företagsexponering med säkerhet i kommersiella fastigheter och 25 procent för företagsexponering med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter. 

”Räntorna är extremt låga. Det kan ändras. Pensionsföretag skulle gynnas av högre räntor. För fastighetsföretagen och deras långivare är det tvärtom. FI:s arbete vägleds av att företag under tillsyn ska vara motståndskraftiga vare sig räntorna förblir låga eller stiger”, skriver FI i debattartikeln. 

I remisspromemorian bedömer FI att det främst är de tre storbankerna SEB, Swedbank och Handelsbankens kapitalkrav som påverkas av förslaget. FI bedömer att storbankernas totala kapitalkrav kommer öka med i snitt 0,7 procentenheter vilket motsvarar 3,6 procent av deras nuvarande totala kapitalkrav. 

Mer exakt motsvarar detta enligt FI ett tillkommande kapitalkrav på drygt 5 miljarder kronor för SEB, drygt 4,6 miljarder kronor för Handelsbanken och 4,8 miljarder för Swedbank. 

Redan i våras meddelade FI att myndigheten skulle fatta ett beslut om skärpta kapitalkrav och enligt Andreas Håkansson, analytiker på Danske Bank, ligger onsdagens förslag ungefär på den nivå som var förväntat. 

”Bankerna får ungefär 40-50 punkter högre kapitalkrav om och när detta implementeras, det är ju bara ett förslag fortfarande. När man då tittar på hur bankerna är kapitaliserade så tror jag det kan tyda på att vi ska vänja oss vid att de tre svenska bankerna inte ska betala så mycket mer än 50 procent av vinsten i utdelning hädanefter på ett tag”, säger Andreas Håkansson till Di på onsdagskvällen. 

”Tittar vi på vad det gör på kapitalkravet och hur bankerna ligger så ser jag att detta leder till en klar risk att SEB och kanske Handelsbanken behöver sänka sin utdelningsandel 2020”, fortsätter han. 

Hur kommer det påverka aktierna?
”Om en bank behöver sänka sin utdelningsandel så är det klart negativt”, säger Andreas Håkansson. 

Comments are closed.