Arise genomför sin största projektförsäljning någonsin

0
55

Arise säljer vindkraftprojektet Skaftåsen på 231 MW till fonder förvaltade av Foresight Group, en brittisk kapitalförvaltare inom infrastruktur och private equity. Vid tillträdet kommer Arise ta emot en fast köpeskilling om 19,1 miljoner euro, och senare en rörlig köpeskilling om förväntade 6,4 miljoner euro när projektet är färdigställt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka 210 miljoner kronor under åren 2019 till 2021, varav cirka 140 miljoner under fjärde kvartalet 2019. Den rörliga delen av köpeskillingen är beroende av hur byggnationen av projektet fortlöper i förhållande till tidplan och budget. Transaktionen innehåller även en produktionsbaserad tilläggsköpeskilling uppgående till högst cirka 4,5 miljoner euro.

Transaktionen sker genom att aktierna i Skaftåsen Vindkraft överlåts av Arise AB till FW Skaftåsen BidCo, vilket kontrolleras av Foresight. Siemens Gamesa kommer att leverera 35 turbiner med en nominell kapacitet om 6,6 MW vardera från sin nya 5.X plattform. Byggnationen av projektet har påbörjats och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2021.

Comments are closed.