Börsdebut för K-Fastigheter – ”stort intresse”

0
24

Erbjudandet exklusive övertilldelning utgjordes av 7.500.000 nyemitterade aktier till ett värde av 788 Mkr och bolaget har fått 6.500 nya aktieägare.  Därtill kommer en övertilldelningsoption om högst 1.125.000 B-aktier motsvarande 118 Mkr. 

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Inklusive övertilldelningsoptionen kommer bolaget emittera totalt 8,6 miljoner aktier, varav drygt 4 miljoner har tecknats av totalt nio ankarinvesterare. 

Efter erbjudandet och exklusive övertilldelning har bolaget 32.763.528 aktier utestående varav 3.750.000 aktier är A-aktier och 29.013.528 B-aktier och har ett börsvärde på 3,6 miljarder kronor.

K-fastigheter drivs av vd och grundare Jacob Karlsson och har Baldergrundaren Erik Selin som ordförande. Konceptet är hyresrätter med hög standardisering. Fram till sista september hade bolaget byggt 1.276 bostäder i något av sina tre egenutvecklade koncepthus: låghus, punkthus eller lamellhus. Målsättningen är att till 2023 ha skruvat upp antalet byggstarter till 1.000 jämfört med årets 600. 

Comments are closed.