CAG Group växer rörelseresutlatet

0
17

Intäkterna under kvartalet uppgick till 99,8 miljoner kronor (97,9) och kassaflödet från den löpande verksamheten blev 3,8 miljoner (-3,2).

”I år kan vi konstatera att starten på säsongen efter semesterperioden varit trögare än föregående år. Signalerna om en svagare konjunktur har inneburit en lite mer avvaktande hållning hos kunderna/…/ Vår bedömning är dock att behovet av IT-tjänster och digitalisering är fortsatt stort; den underliggande efterfrågan finns utan tvekan”, skriver vd Åsa Landén Ericsson i delårsrapporten.

Comments are closed.