Danmark tynger gymkedjan Sats

0
18

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 938 miljoner norska kronor, viket är en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2018 som landade på 752 miljoner kronor. Omsättningen inkluderar uppköpet av danska Fitness DK som blev en del av bolaget 1 januari 2019.

Det justerade Ebita-resultatet exklusive IFRS 16 blev 129 miljoner kronor, motsvarande siffra för tredjekvartalet 2018 var 129 miljoner kronor. Inklusive IFRS 16 blev ebita 348 miljoner kronor, jämfört med 308 miljoner i tredjekvartalet 2018.

Resultatet efter skatt slutade på 31 miljoner norska kronor, en nedgång på 41 procent jämfört med Q3 2018. 

Det är främst den danska delen som tynger resultatet, bland annat för att den genomsnittliga intäkten per medlem är lägre i Danmark jämfört med övriga länder. Fitness DK, som nu är under total omgörning till ett Sats, har ett underskott på 34 miljoner norska kronor i tredje kvartalet och ett underskott på 81 miljoner för helåret 2019. 

”Det kommer ta tid innan vi får den danska verksamheten lönsam”, skriver vd Sondre Gravir i rapporten. 

Comments are closed.