EU-förslag: ECB bör lansera egen kryptovaluta

0
13

Facebooks planer om att lansera en digital valuta har stött på rejält med myndighetsmotstånd på båda sidorna om Atlanten men om EU-förslaget, som kan antas formellt vid ett finansministermöte i december, öppnar en ny front mot Libran.

ECB och andra centralbanker i EU bör utforska möjligheterna och utmaningarna med att sätta ut digital valuta”, står det i utkastet som författats av nuvarande EU-ordförandelandet Finland, där det också uppmanas till en gemensam hållning i fråga om kryptovaluta.

Svenska Riksbanken kan sägas redan ha gått i bräschen i frågan. Diskussionerna om en e-krona kom i gång redan hösten 2016 efter ett förslag från vice riksbankschefen Cecilia Skingsley. Notabelt är att Riksbanken, som är den första i sitt slag, också var den första större centralbanken att lansera papperspengar år 1660. Riksbankschefen Stefan Ingves var så sent som på tisdagen ute i en debattartikel i Aftonbladet och skrev om behovet av digital valuta.

En avsevärd skillnad mellan e-kronan (som ännu inte har blivit verklighet) eller en eventuell e-euro och Libra är den potentiellt globala spridningen, där en Swish-liknande funktion i Facebooks olika meddelandeappar skulle kunna hota att slå ut instabila länders valutor och på sikt också utgöra en risk för hela det globalt etablerade valutasystemet. I alla fall enligt kritikerna i centralbanksvärlden och breda politikerled.

”EU-kommissionen har varit alldeles för flat i frågan hittills. Med hotet från Libra vilande i horisonten är det verkligen dags att agera nu”, sade Markus Ferber, tysk konservativ EU-politiker och talesperson i finansfrågor för EU-parlamentets största gruppering.

EU-dokumentet vitsordar slutsatser från det senaste G7-mötet, då de ledande politikerna för världens sju största politiker dividerade i saken och konstaterar att de mest direkta och avsevärda riskerna med en så stor privat valuta, avser penningtvätt, konsumentskyddsgarantier, skatter och cybersäkerhet.

Sociala mediegigantens kryptoprojekt har drabbats av stora avhopp i partnerled allteftersom kritiken växt. Facebook tillstod i mitten av oktober att en lansering i första kvartalet 2020 nog inte längre är ett troligt scenario. Svenska Spotify är ett av de bolag som trots kritikstormen fortsatt är kvar i ”Calibra” – den organisation som ska backa upp valutan – medan amerikanska fintechbolag som Paypal, Visa och Mastercard lämnat.

Comments are closed.