Fleråriga Gasellen Lindesbergs Bygg kliver upp i topp på länslistan

0
10

Byggnationen av den nya Lindbackaskolan har en budget på cirka 410 Mkr. Lindesbergs Bygg med underentreprenörer startade bygget i våras och allt ska stå klart sommaren 2021.

”Det är en högstadieskola, ett storkök och en ny idrottshall. Totalt handlar det om ungefär 20 000 kvadratmeter golvyta”, säger Johan Svensson, grundare av och vd för Lindesbergs Bygg.

Han startade bolaget 2007, som 25-åring, och visste direkt att han inte ville bli ett i mängden av mindre byggföretag. Redan tidigt var Lindesbergs Bygg med på anbud om lite större jobb.

”Vi fick två stora entreprenader i Lindesberg, det var bland annat en annan skola som vi byggde en tillbyggnad till, ett projekt för 80 miljoner kronor. Vi har också gjort mycket annat åt kommunen, som LSS-boenden och annat.”

Bland kunderna finns fastighetsbolaget Klövern, Lindesbergs bostäder, Lindefast, Falab, Svenska kyrkan, Öbo och Kumla Bostäder. Bland projekten finns även lokalanpassningar och industrilokaler.

Lindesbergs Bygg har varit Gasellföretag varje år sedan 2013. Enligt Johan Svensson beror den stadiga tillväxten på att de hela tiden har sett till att göra bra jobb.

”Sådant sprider sig, det ena ger det andra och man får nya förtroenden.”

Ytterligare en förklaring är att en strategi har varit att ha flera ben att stå på, även geografiskt.

”Det har varit självklart för oss att röra oss även utanför kommunskyltarna. Vi har kommit in bra hos en fastighetsägare i Stockholm, det gjorde bland annat att vi var med vid byggnationen av Samsungs nya huvudkontor”, säger Johan Svensson.

I dag kan han också se det stora värdet i att företaget har byggts upp underifrån med lojal och engagerad personal.

”Vi har inte headhuntat någon som platschef eller någon annan position, utan alla har jobbat sig nerifrån och upp.”

Hans bror Erik Svensson kom in i företaget för nio år sedan och är platschef i dag. Håkan Öfverström började för tio år sedan och är bolagets projektchef.

”Alla vill framåt. Det har betytt mycket, att alla har en vilja att komma vidare”, säger Erik Svensson.

Johan Svensson håller med.

”En nyckel är nog att jag alltid har låtit medarbetarna ta egna initiativ. Jag litar på folk och känner mig trygg med dem jag jobbar med.”

De senaste åren har Lindesbergs Bygg satsat en hel del på utbildning för personalen.

”Nyligen var några medarbetare exempelvis iväg på en kurs i entreprenadjuridik. Jag tror att sådant är viktigt, att personalen känner att vi satsar på dem och att de är viktiga för oss, och att vi samtidigt får en högre kompetens i bolaget”, säger Johan Svensson.

Håkan Öfverström berättar att erfarenheterna de fått med sig genom tillväxtåren också inneburit en ny syn på rekryteringen av nya medarbetare.

”Förr hände det att vi bara tog in personal för att vi snabbt behövde mer folk. Men i dag är vi noga med att vi ska hitta dem som passar in i gruppen. Är de med på vårt tänk? Passar de in i vår grupp? Annars hyr vi hellre in den tjänsten tills vi hittar rätt person.”

Johan Svensson understryker att bolagskulturen och atmosfären i gruppen är central för fortsatt tillväxt.

”En person kan ju dra ned fem genom att vara negativ. Det fungerar inte att ha det så.”

Totalentreprenaden vid byggnationen av Lindbackaskolan har mer än ett ekonomiskt värde för bolaget. Att det pågår under lång tid, och dessutom över de närmaste åren då en nedgång för byggbranschen tros vara på ingång, innebär en trygghet.

”Vi har det här projektet som bas men vi är fortfarande med på en del andra projekt, och jobbar på i städer som Västerås och Stockholm med annat”, säger Håkan Öfverström.

Dessutom ger ett så stort uppdrag Lindesbergs Bygg en ännu vassare språngbräda mot framtiden.

”Det här är en jättebra referens inför framtiden, för att komma vidare”, säger Johan Svensson.

”Nu finns det egentligen inget som kan stoppa oss.”

Comments are closed.