Fördubblad omsättning för forskningsbolaget Camurus

0
11

Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 40,2 miljoner kronor, från 19,6 Mkr under samma period i fjol. Rörelseresultatet föll samtidigt till minus 77,4 Mkr, från minus 56,4 Mkr under samma period i fjol.

”Produktförsäljningen ökade med 73 procent jämfört med förra kvartalet till 19,5 miljoner kronor, medan det totala antalet patienter under behandling med Buvidal steg från cirka 1.300 till 2.500. Framstegen fortsatte på våra initiala marknader i Norden och Tyskland”, skriver bolagets vd Fredrik Tiberg.

Under fredagen har Camurus också meddelat FDA-besked som innehöll både positivt och en smula negativt.

”Vi har gjort viktiga framsteg i våra forsknings- och utvecklingsprojekt och ser fram emot ett starkt och positivt[ ]nyhetsflöde under kommande kvartal”, skriver bolagets vd i rapporten.

Comments are closed.