Förlusten ökar för Immunovia

0
20

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -27,9 miljoner kronor (-17,3).

Kassaflödet för den löpande verksamheten var -31,2 miljoner kronor (-25,7) med likvida medel om 297 miljoner kronor (416) vid utgången av rapportperioden.

Comments are closed.