Från industriområden till nya stadsdelar

0
12

Tidigare industriområden har länge varit attraktiva att omvandla till nya stadsdelar – en värdefull tillgång i den snabbt växande urbaniseringen.

Att omvandla industriområden till nya stadsdelar med bostäder och nya verksamheter har en stor betydelse för stadsutvecklingen – inte minst för snabbt växande städer, enligt Daniel Andersson, arkitekt och stadsbyggnadsstrateg på Stockholm stad. 

Dels är det lättare att skapa nya täta stadsdelar i ett industriområde där stora delar av den äldre bebyggelsen rivs och i de stadsdelar som byggts om från industriområden har det varit relativt få konflikter för att det finns inte så många boenden runt om, menar han. 

”Man behöver inte ta hänsyn till småskalig bebyggelse, en värdefull kulturmiljö eller en begränsande grundstruktur på samma sätt som när man planerar ny bebyggelse i en stadsdel där det som ligger intill ska finnas kvar”, säger Daniel Andersson. 

Flera tidigare industriområden har också redan befintlig kollektivtrafik, vilket har gjort områdena intressanta att bygga i. 

”Många som bor i större städer vill bo så centralt som möjligt. Idag när klimatet är en sådan viktig fråga är det så klart viktigt med energi- och utrymmeseffektiva transportmedel och att man inte behöver resa så långt. Det är också attraktivt att kunna gå och cykla till arbetet och studier. Där har många tidigare industriområden bra lägen i städer”, säger Daniel Andersson. 

Det är även ofta populärt att etablera kontor och andra arbetsplatser i de här områdena. 

”Det kan ge en så kallad blandstad med goda förutsättningar för lokal handel och service, liksom trygga gatumiljöer där människor rör sig under fler av dygnets timmar”, säger Daniel Andersson.  

Intresset att bo eller verka i tidigare industriområden har fångats upp och under årens lopp har det växt fram en trend av att marknadsföra nya stadsdelar och bostadsområden i andan av industriarvet. Det kan exempelvis vara att ett nytt bostadsområde byggs i kvarter där en viss fabrik tidigare funnit.  

”Det handlar till stor del om en romantisk idé i Stockholm. Man har kanske en idé om en ateljébostad och en fantastisk takhöjd med gott om plats i en rå miljö. Det känns som en otroligt attraktiv bostad som man kan drömma om, men det är inte den bostaden man kommer kunna köpa i de här områdena utan det är nog en ganska likartad bostadsrätt som andra”, säger Daniel Andersson.

Hjorthagen och Slakthusområdet i Stockholm är två aktuella områden som genomgår en omvandling från industriområde till stadsdel. 

De två områdena har varit ”prestigeanläggningar” – gasverk respektive slakthus som staden har byggt en gång i tiden och där det satsats stora resurser på arkitektur. 

”Båda områdena har väldigt stora kulturmiljöer och det är viktigt att bevara dem”, säger han.

I äldre byggnader flyttas det ofta in nya verksamheter och de blir inte lika ofta till bostäder, som kan bero på föro-reningar och att det är en högre kravnivå att sanera. 

”Det är svårt att kunna värna kulturmiljövärden. Till exempel kan det vara svårt att göra stora genombrott i bjälklag, fasader och liknande och då kanske det vara lättare att fylla dem med handel, kontor eller kultur som inte förstör påverkar byggnaden på samma sätt”, säger Daniel Andersson. 

Comments are closed.