Gransämja räddar svensk jul: ”Måste importera från Danmark”

0
5

Varje år köper svenskarna runt 3 miljoner granar. En klassisk svensk gran, även kallad vanlig gran eller rödgran, är oftast sex eller sju år när de skördas. Den dyrare kungsgranen, som ofta importeras från Danmark, skördas när den är tio till tolv år. 

Gunnar Göthner har odlat julgranar på heltid sedan 1990 och sitter i Skogssveriges expertpanel. Han odlar främst i Skåne och säljer granar både till svenska och europeiska återförsäljare.

Den ledande europeiska exportören av julgranar är Danmark och den största marknaden är Tyskland. Sverige importerar framför allt kungsgranar från Danmark, men köper även in en del vanlig gran. 

”Jag har inte tillräckligt med vanlig gran i Sverige så jag måste importera från Danmark”, säger Gunnar Göthner.

Enligt Gunnar Göthner har prisutvecklingen för de som odlar gran gått raskt nedåt på grund av överskottet i Danmark och Tyskland. Dessutom har en hel del nya aktörer tagit sig in på marknaden.

”Stora kedjor som Bauhaus, Netonet och alla möjliga säljer granar som lockvaror i dag”, säger Gunnar Göthner. 

Han tittade nyligen på sina gamla prislistor och menar att dem säger en hel del om prisutvecklingen.

”2011 hade jag samma pris som jag har i dag och nu kan jag inte hålla min prislista”, säger han.

På Gunnar Göthners gårdsförsäljning kostar en Kungsgran 500 kronor och en vanlig rödgran 300 kronor. Han påpekar att Skåne är ett lågprisområde.

Var i landet är det dyrast?

”Huvudstaden”. 

I centrala Stockholm säljer jägmästarstudenter från Sveriges Lantbruksuniversitet kungsgranar från 750 kronor och rödgranar från 550 kronor.

Rebecka Eriksson är grangeneral och säger att en fin kungsgran brukar gå för 900 kronor och en rödgran för 700 kronor. Hon tror att priserna är så pass höga i Stockholm på grund av tillkommande transportkostnader och tillägger att deras egna prissättning är lite speciell.

”Vi har valt att ligga i lite högre kant för att gynna vår insamling till en resekassa”, säger Rebecka Eriksson.

Peter Schröder är grundare och ägare av julgran.com som har sålt och levererat julgranar sedan 2002. Han har märk av kungsgranens ökade popularitet.

”När vi började sälja var det ganska ovanligt att folk köpte kungsgran. I dag är det fler som väljer kungsgran procentuellt sett”, säger Peter Schröder.

Han tror att personer lägger mer pengar på gran i dag för att de väljer kungsgran i större utsträckning. Vanlig klassisk svensk gran är fortfarande den mest populära sorten, men varje år tar kungsgranen större och större plats på marknaden. 

Comments are closed.