Hand in hands generalsekreterare: ”Miljontals har fått ett bättre liv”

0
8

”Varför biter sig fattigdomen fast? För att det inte finns jobb eller försörjning”, säger Stina Götbrink. 

Sedan i februari är hon generalsekreterare på välgörenhetsorganisationen Hand in hand, som möjliggör för kvinnor och unga i Kenya, Afghanistan, Indien och Zimbabwe att starta företag som ett sätt att komma ur fattigdom. Hennes bakgrund är brokig, med en fot i fältarbete och en fot i näringslivet. Stina Götbrink har varit stationerad i både Portugal och Angola som diplomat och var med och byggde en startup inom den finska kommunikationskoncernen Milton strax innan uppdraget på Hand in hand. 

”Jag har varit så pass mycket ute i fält att jag kan begripa ungefär hur vardagen ser ut för de personer vi vill nå. Vad det finns för hinder och utmaningar, när det gäller politik eller kultur eller sociala strukturer. Men jag kan också förstå hur våra givare resonerar”, säger hon. 

Hand in hand har funnits sedan 1989 och har under den tiden förfinat sin modell för att bekämpa fattigdom. Organisationen har tränat ungefär 2,8 miljoner kvinnor och unga i entreprenörskap och ungefär lika många företag har skapats. Företagen i sin tur har genererat strax över fyra miljoner jobb. 

”Om man räknar på att alla de här företagarna och deras anställda försörjer fyra till fem personer, då har vi plötsligt 16 till 20 miljoner personer som fått ett lite bättre liv”, säger Stina Götbrink. 

Modellen som Hand in hand tagit fram och arbetat efter sedan starten kan delas in i fyra steg. Det första steget är mobilisering. 

”Det handlar om att skapa självhjälpsgrupper, vår personal går in och jobbar med gruppdynamik i dessa så att de kan ge varandra stöd. De lär sig om budget och börjar också spara tillsammans, de väljer själva hur mycket”

I varje självhjälpsgrupp finns normalt sett runt 20 personer. När de har börjat arbeta tillsammans och komma igång, går man vidare till nästa steg som är träning i entreprenörskap.  

”Några i har redan en företagsidé, andra har ingen. Då hjälper vår personal till med att bolla. Hur kan du växla upp din verksamhet, hur kan du få en bättre vinst, hur ser marknaden ut. Finns det någon kunskap du behöver för att utveckla ditt företag?”

När ett företag i gruppen är redo att växla upp används pengarna som de sparat ihop för att investera i nya material som ger ytterligare avkastning. Det tredje steget är ett mikrolån hos Hand in hand till en låg ränta. Något banker i de berörda länderna inte kan erbjuda – antingen får personen i fråga inte ta ett lån eller så kan de inte för att räntan är allt för hög. 

”Det lånet kan användas till en motorcykel så att entreprenören kan transportera varor till en närliggande marknad eller en till ko om det är mjölk entreprenören producerar. I det fjärde steget hjälper Hand in Hand företaget att expandera. Ju mer företaget växer, kommer kvalitet, marknadsföring och förpackning in i bilden”, säger Stina Götbrink. 

Organisationen har bara lokal personal i fält och ingen utsänd personal från Sverige. 

”Personal som jobbar ute i fält har oftast en geografisk koppling till byn man jobbar i, man kanske bor i grannbyn eller kommer från samma distrikt. Vi försöker komma så nära som möjligt för att säkra hållbarheten i arbetet.”

Årets julkampanj, ”Merry business”, fokuserar på projekt för hela byar i Kenya och Indien. Som givare, privatperson eller företag, har man möjlighet att stötta en hel by för 420 000 kronor. 

”Vi tittar på vad byn behöver för att bättre utvecklas och tränar ungefär 200 kvinnor och unga i entreprenörskap så att de kan starta företag inom allt från klädtillverkning till jordbruk. Så jobbar vi med byn i två år och möjliggör också att man ska kunna vara kvar i sin hemby och bidra till att utveckla lokalsamhället. Under de här två åren har man som givare också möjlighet att besöka byn och se hur pengarna gjort skillnad”, säger Stina Götbrink. 

En annan möjlighet är att gå in som givare på en andel i en by för 70 000 kronor eller helt enkelt stödja verksamheten med valfritt belopp. Dagens industri har sedan 2008 ett samarbete med Hand in hand för att uppmuntra näringslivet att bidra. 

”Som näringslivstidning tycker vi att organisationens tanke att öka kvinnors ekonomiska makt i utvecklingsländer genom entreprenörskap och företagande är viktig. Om svenska företagare genom mikrofinansiering kan bidra till tillväxt och jobbskapande för kvinnor och deras familjer och samhällen i de här länderna så är det en mycket viktig insats att göra”, säger Jonas Jonsson, redaktionschef på Dagens industri.

I Indien jobbar Hand in hand enbart med kvinnliga entreprenörer. 

”Det vi vet är att när kvinnor får en egen ekonomi, är vi inte lika beroende av vad andra i familjen, storfamiljen eller samhället tycker. Då får man en medborgerlig makt. I Indien är det extra viktigt, där vi vet hur undermålig jämställdheten är. Plötsligt kan kvinnor ställa krav som de inte kunnat ställa innan, för att de har ekonomisk betydelse i byn. Kvinnor återinvesterar också i långt mycket högre grad än män i familj och i det lokala samhället”, säger Stina Götbrink.

I Kenya och Zimbabwe har man under de senaste åren övergått från att bara fokusera på kvinnliga entreprenörer till att också arbeta med unga, oavsett kön. 

”Fattigdomen där vi jobbar är enormt utbredd och den biter sig fast. Vad händer i byar och samhällen där 20 till 90 procent av ungdomarna är arbetslösa? Vi ser ett stort behov och har sett att vårt arbete ger bra resultat”, säger Stina Götbrink. 

Hon är tydligt upprymd och engagerad i arbetet hon börjat landa i. 

”Jag tycker det är viktigt att man använder sin tid på jorden väl och jag tycker att det här är välanvänd tid”, säger hon. 

Comments are closed.