Högre marginal och orderingång för Cavotec

0
12

Nettoomsättningen uppgick till 48,4 miljoner euro (49,2).

Det justerade rörelseresultatet blev 3,7 miljoner euro (2,1), motsvarande en rörelsemarginal om 7,6 procent (4,4). 

”Den höga justerade rörelsemarginalen förklaras av en lägre kostnadsbas som ett resultat av bolagets omvandling, men även till stor del av vårt fortsatta fokus på affärer med högre marginaler”, skriver vd Mikael Norin i rapporten.

I det fjärde kvartalet ökade orderingången med 36,1 procent till 50,6 miljoner kronor (37,2).

”Orderingången ökade signifikant under det tredje kvartalet där Automated Mooring and E-Ferry-lösningar var särskilt starka medan våra serviceerbjudanden fortsatte att prestera bra”, skriver Mikael Norin.

Dessa segment kompenserade för en ”överlag lägre aktivitet” inom flygplatssegmentet som hade en lägre orderingång jämfört med förra årets tredje kvartal, skriver vd:n.

Comments are closed.