Inga sålda projekt sänkte resultatet för Arise

0
16

Justerat ebitda blev 22 miljoner kronor (90) och justerat ebit blev 3 miljoner kronor (72). Justeringsposterna uppgick till -1 miljon kronor (0).

Rapporterat resultat efter skatt blev -16 miljoner kronor (+46).

”Kvartalet präglades av något starkare vindar än normalt och lägre marknadspriser på el och certifikat än motsvarande period föregående år. Samtidigt var både omsättning och vinstavräkning inom Utveckling och förvaltning lägre till följd av att inga projekt såldes under kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

Det operativa kassaflödet uppgick till -4 miljoner kronor (40).

Comments are closed.