Kanadensiska sportklädesbolaget sänker prognoser

0
32

Bolaget noterades cirka 5 procent ned i den amerikanska efterhandeln. Detta efter att den jämförbara försäljningstillväxten, mätt mot samma period i fjol, kommit in på 11 procent rensat för valutasvängningar. Det var 2 procentenheter högre än väntade 9 procent, enligt Bloombergs konsensusestimat.

För helåret förväntar sig nu bolaget en vinst om 4:75-4:78, mot ett tidigare snittestimat om 4:75 dollar per aktie.

För det fjärde kvartalet förväntas nu en vinst om 2:10-2:13, jämfört med tidigare snittestimat om 2:13 dollar per aktie.

Comments are closed.