KD kräver språktest för permanent uppehållstillstånd

0
22

Efter en lång debatt under lördagsförmiddagen vann KD:s partistyrelse en omröstning om en rad kompletteringar till partiets integrationspolitik. Det trots att flera distrikt argumenterade för att förslaget skulle återremitteras.  

Mest kontroversiellt var att kräva godkända prov i svenska och i samhällsorientering för att nyanlända ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Förslaget antogs utan att rösträkning behövdes.

Det fanns också invändningar mot att begränsa rätten till offentligt finansierad tolk. Partistyrelsen hade föreslagit att den rätten ska upphöra tre år efter beviljat uppehållstillstånd, dock med möjlighet till dispens. Den gick dock med på en kompromiss och satte gränsen vid fem år i stället.

Under söndagen ska partiet rösta i en fråga av liknande karaktär. Då handlar det om partiets inställning till familjeåterförening. Partistyrelsen vill att ensamkommande under 18 år ska kunna försörja föräldrarna för att även de ska få komma till Sverige. En tredjedel av partistyrelsen och två av de fyra största distrikten har sagt att de kommer rösta emot partistyrelsens förslag till ny politik, skriver Expressen. 

Comments are closed.