Kostymen krymper för MQ – försäljningen tappar

0
25

I rapporten pekar vd:n på att det pågående åtgärdsprogrammet påverkat resultatet positivt med 10 miljoner kronor (0). Inom segmentet MQ påverkades resultatet dessutom av engångsposter om 7 miljoner kronor (0).

Nettoomsättningen i kvartalet landade på 373 miljoner kronor, jämfört med 402 miljoner kronor föregående år.  Den jämförbara försäljningen låg på minus 3,8 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 61,4 procent, vilket är 0,4 procentenheter bättre än motsvarande kvartal föregående år.  

Resultatet efter skatt landade på 3 miljoner kronor, jämfört med 9 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. 

Under kvartalet har MQ inlett sin omstrukturering, som innebär att MQ-butikerna görs om till det nya formatet Marqet. Två butiker har hittills lanserats. Bolaget har även stängt tre Joy-butiker

”Under kvartalet har det varit stort fokus och uppmärksamhet på förnyelsen av MQ genom lanseringen av våra första MarQet-butiker. Kvartalet har präglats av en lägre försäljning som ett resultat av minskad trafik till våra butiker i en utmanande och kampanjintensiv marknad. För MQs del har däremot sortimentet inom de egna varumärkena haft en positiv försäljningsutveckling samt att satsningen inom e-handeln har gett resultat med påtaglig ökning av trafik och konvertering”, skriver bolagets vd Ingvar Larsson.

Comments are closed.