Kraftig resultatökning för Stockwik

0
16

Stockwik Förvaltning hade en nettoomsättning på 101 miljoner kronor (29,2) under det tredje kvartalet 2019.

Ebitda-resultatet uppgick till 14,5 miljoner kronor (1,4) och ebita-resultatet blev 11,3 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultat (ebit) uppgick till 9,4 miljoner kronor (-0,1).

Resultat efter skatt uppgick till 37,0 miljoner kronor (-0,7), och resultat per aktie för verksamheten efter utspädning blev 8:03 (-0:20).

”Den operativa utvecklingen i Stockwiks portföljbolag har under det tredje kvartalet överlag varit god. I segmentet industri har Galdax, Stans Gummiverkstad och Däckcentrum utvecklats helt i linje med förväntan och en smula bättre än under motsvarande period föregående år. Inom segmentet markservice har verksamheten överlag varit stabil. Inom segmentet fastighetsservice fortsatte NF Måleri att utvecklas positivt inom Stockwik. Sommarhalvåret är säsongsmässigt bättre. MBF har överträffat motsvarande period föregående år. Vaxholms Värmeservice har fortsatt haft en hög beläggning och är precis som KRVVS i behov av ytterligare personal”, skriver vd David Andreasson i rapporten.

Han uppger att den största händelsen i det tredje kvartalet var förvärvet av friskvårdsbolaget Team.

”Med Team medräknat uppgår Stockwikkoncernens rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) till drygt 39,4 miljoner kronor och omsättning till över 426,6 miljoner kronor räknat som rullande tolv månader i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga portföljbolagen Galdax, Stans Gummiverkstad och Däckcentrum (industri), BergFast och AFF (markservice), MBF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice)”, skriver han.

Comments are closed.