Kraftigt resultatlyft för Nederman

0
27

Nettoomsättningen uppgick till 1.089 miljoner kronor (835) medan orderingången var 965 miljoner kronor (818).

Rörelseresultatet blev 77,9 miljoner kronor (53,5) och rörelsemarginalen var 7,2 procent (6,4).

Enligt Nederman hade många länder i Europa en positiv utveckling i kvartalet. I Tyskland växte orderingången med flera medelstora order och i de nordiska länderna utvecklades basaffären med försäljning av produkter och mindre system starkt.

”I Storbritannien gick produktförsäljning och eftermarknadsförsäljning bra i kvartalet. I södra Europa var utvecklingen mer blandad. Frankrike uppvisade god tillväxt medan Spanien och Portugal hade en något svagare utveckling än under motsvarande kvartal 2018”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Vidare konstaterar Nederman att USA och Kanada hade en positiv utveckling i kvartalet. Även Brasilien hade en positiv utveckling, bland annat efter en stark utveckling av eftermarknadsförsäljningen. Asien hade generellt sett ett svagt kvartal med undantag för Sydostasien som uppvisade god tillväxt efter en större order i Thailand.

I sina framtidsutsikter pekar Nederman på att många av bolagets marknader präglas av fortsatt osäkerhet. De pågående handelskonflikterna och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden.

”Trots dessa geopolitiska utmaningar har Nederman en försiktigt optimistisk grundsyn. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för koncernens kunder och Nederman har stärkt positionerna på flera centrala områden där framtidens tillväxt förväntas att finnas”, skriver bolaget.

Comments are closed.