Kraftigt resultatlyft för teknikbolaget Sinch

0
14

Jämförelsestörande poster uppgick till -12,9 miljoner kronor (+4,0) och då dessa inkluderas uppgår ebitda-resultatet till 135 miljoner kronor (99,4).

Nettoresultatet blev 68,7 miljoner kronor (37,8) och per aktie var resultatet 1:27 kronor (0:71).

Nettoomsättningen uppgick till 1.216 miljoner kronor (979) och den organiska tillväxten var 20 procent.

Comments are closed.