Lägre omsättning men bättre resultat för Ages

0
14

Nettoomsättningen under tredje kvartalet sjönk till 199 miljoner kronor (224) medan rörelseresultat förbättrades till 9 miljoner kronor (1).

”Omgående efter semestrarna startade vi ett åtgärdsprogram bestående av fortsatt ökade marknadssatsningar samt ytterligare kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingar består av åtgärder inom både fasta och rörliga kostnader. Vi konstaterar att det dämpar negativa effekter i konjunkturnedgången och kommer steg för steg ge effekt under 2020. Konjunkturläget är svårbedömt och det blir en balansgång med gas och broms samtidigt”, heter det i rapporten.

Comments are closed.