Lång väg till ett jämställt globalt näringsliv

0
15

Rapporten visar också att vägen mot ett jämställt näringsliv går långsamt. Sedan den förra rapporten släpptes år 2017 har andelen kvinnliga styrelseledamöter bara ökat med 1,9 procentenheter.

”Om den nuvarande takten fortsätter, med cirka 1 procent fler kvinnor i styrelser per år, får vi vänta mer än 30 år på att uppnå global jämställdhet på styrelsenivå. Och till och med då kommer den faktiska jämställdheten sannolikt att koncentreras till de få länder som redan i dag gör ansträngningar för att komma till rätta med frågan”, säger Sharon Thorne, global styrelseledamot i revisionsfirman Deloitte som står bakom undersökningen.

I världens finns det enligt rapporten sex länder som har en kvinnlig representation som överstiger 30 procent – Norge, Frankrike, Sverige, Finland, Nya Zeeland och Belgien. Tre av dessa länder – Norge, Frankrike och Belgien – har så kallade kvoteringslagar som säkerställer andelen kvinnor i företagens styrelser. 

Comments are closed.