Ljusning i det tyska mörkret – nedgångssviten bruten

0
14

Efter månader av svaga utfall lyckades den tyska industrin överraska positivt på onsdagsmorgonen. Orderingången steg med 1,3 procent mellan augusti och september medan analytikerkåren väntat sig en marginell återhämtning enligt Bloombergs enkät.

På årsbasis innebär det en minskning med 5,4 procent, även det bättre än befarat och dessutom en mindre nedgång än i augusti. Därmed är sviten med konsekvent större nedgångar i orderingången sedan juni bruten.

Orderingången för augusti revideras samtidigt upp något från tidigare minus 6,7 till 6,5 procent. Det följer liknande revideringen tidigare under sommaren. Även om läget är fortsatt dystert och Tyskland fortfarande riskerar att gå in i en teknisk recession till slutet av året syns alltså små ljusglimtar.

Både orderingången på hemmamarknaden och exportmarknaden steg i september. Draghjälpen kom framför allt från länder utanför euroområdet där orderingången ökade med 3 procent på månadsbasis medan orderingången från de övriga euroländerna sjönk med 1,8 procent.

Värt att notera är också att orderingången på kapitalvaror stod för en stor del av uppgången med en ökning på 3,1 procent jämfört med augusti, den första uppgången på månadsbasis sedan juni.

Enligt separat statistik från branschorganisationen VDMA föll orderingången på maskiner och anläggningar med 4 procent på årsbasis i september. Det är den tionde månaden på raken med nedgång, men trots det sannolikt en lättnad efter nedgången på hela 17 procent i augusti. Septemberutfallet är mer i linje med minskningarna tidigare under sommaren. 

Onsdagsmorgonens reviderade inköpschefsindex från Markit bjuder på liknande revideringar. Inköpschefsindex för den tyska tjänstesektorn skrivs till exempel upp från estimerade 51,2 till 51,6 vilket innebär att det som såg ut som en marginell nedgång jämfört med sjumånaderslägsta i september istället blir en marginell uppgång.

För euroområdet som helhet syns samma utveckling både i tjänstesektorns och i det kombinerade inköpschefsindexet som landar på 52,2 respektive 50,6. Marginalerna är alltså små men ligger fortfarande på rätt sida 50-strecket, som markerar skillnaden mellan tillväxt och avmattning.

Comments are closed.