Lundin Mining spår produktionslyft och flaggar för höjd utdelning

0
14

Lundin Mining spår att kopparproduktionen ökar med 20 procent under 2020 i jämförelse med 2019. Bidragande till denna prognos är att Chapada kommer bidra under hela året i kombination med högre produktion vid Candelaria.

Zinkproduktionen väntas stiga med 15 procent under 2020. Under 2021 väntas en ökning med ytterligare 30 procent, då projektet Zep väntas bidra med produktion under hela året. 

Produktionen av nickel spås stiga med 25 procent under 2020. 

För 2020 väntas capex uppgå till 620 miljoner dollar. 

I samband med prognosuppdateringen flaggar bolaget för en höjning av den kvartalsvisa utdelningen till 0:04 kanadadollar per aktie, eller 0:16 dollar per år.

Den tidigare kvartalsutdelningen löd på 0:03 kanadadollar per aktie, motsvarande 0:12 dollar årligen.

”Den väntade ökningen är en konsekvens av Lundin Minings strategi att ge en ledande avkastning till våra aktieägare över konjunkturcykeln”, skriver bolaget och lyfter fram förvärvet av koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien och de investeringar som gjorts vid Candelaria-gruvan i Chile.

Den nya utdelningsnivån ska utvärderas vid jämna mellanrum och kräver godkännande av styrelsen.

Lundin Mining har också beslutat att förnya sitt återköpsmandat av drygt 63 miljoner egna aktier, motsvarande 10 procent av antalet aktier i bolaget, ett mandat som förfaller den 6 december. Per den 26 november hade bolaget återköpt knappt 2,6 miljoner egna aktier under mandatet.

Comments are closed.