Mångmiljonavtal för Zenergy – aktien rusar

0
17

Avtalet mellan Zenergy, som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement, och Pansanté gäller också ett samarbete kring utveckling av Zenergys ZIP-element för byggnation av modulbyggda sjukhus, skriver Zenergy.

Produktion till Pansanté, som är särskilt inriktade mot hälso- och sjukvårdsarkitektur samt stadsplanering och bostadsprojekt, kommer ske mot förskottsbetalning.

”Styrelsen för Zenergy har identifierat ett behov av att utveckla och effektivisera sin produktionslina för att tillhandahålla ZIP-element anpassade för modulsjukhus. Kostnaden för denna omställning och effektivisering beräknas initialt uppgå till cirka 7 miljoner kronor och kommer finansieras av Pansanté genom brygglån om 3 miljoner kronor och genom riktad nyemission av B-aktier om minst 4 miljoner kronor”, skriver Zenergy. 

Återbetalning av lånebeloppet ska ske genom avdrag mot Pansantés första order av ZIP-element, skriver bolaget. 

Avseende villkor för den riktade emissionen ska Zenergy återkomma med närmare detaljer, såsom beräkningsgrund för teckningskurs, antalet aktier och utspädningseffekter, när detta slutligt har fastställts, skriver Zenergy vidare.

Den Spotlight-listade aktien rusar 45 procent strax efter börsöppning på fredagen.

Comments are closed.