Minskad förlust för Online Brands Nordics

0
16

Rörelseresultatet (ebitda) blev -421 kronor (-491). Bruttomarginalen stärktes dock till 46,5 procent (43,4 procent). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 330.000 kronor (-460.000).

”Bolagets besparingsprogram ger resultat och effekterna efter försäljningen av fastigheten och avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjöfors sätter nu spår i resultaträkningen genom en förbättrad lönsamhet”, skriver vd Mats Bergengren i delårsrapporten.

Comments are closed.