Minskad vinst för Smart Energy i tredje kvartalet

0
25

Nettoomsättningen steg till 440 miljoner kronor (320).

Rörelseresultatet minskade till 10,0 miljoner kronor (23,2).

”Tredje kvartalet för räkenskapsåret 2019-2020 är till ända och det står nu klart att vi infriat tidigare kommunicerade förväntningar om förbättrat kassaflöde och intjäningsförmåga”, skriver vd Jesper Starander i delårsrapporten.

I samband med delårsrapporten meddelar Smart Energy samtidigt en reviderad delårsrapport för det andra kvartalet där bolaget bland annat gör en nedskrivning med anledning av Pallas-konkursen, som har påverkat Smart Energy mer än vad bolaget tidigare hade trott.

”Vår utgångspunkt och målsättning är dock att vi kommer få en återbetalning av konkursboet men belopp och storlek kan i dag inte beräknas förrän konkursen kommer till sitt slutskede, men för att redan nu ta det säkra före det osäkra så väljer vi i stället att kostnadsföra hela summan direkt”, skriver Smart Energy.

”Bolagets intjäningsförmåga kvarstår dock och rörelseresultatet för koncernen på helåret är fortfarande mycket starkt med ett positivt kassaflöde även om nettoresultatet uppvisar ett negativt resultat på grund av Pallas Group-nedskrivningen”, heter det.

Comments are closed.