Negativ organisk tillväxt för hjälmbolaget – skyller på handelskriget

0
16

På fredagen var det dags för Mips att presentera sina siffror för det tredje kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 3 procent medan den organiska tillväxten kom in på minus 6 procent. Under årets första nio månader summerade den organiska tillväxten till 28 procent. 

”Den svagare utvecklingen i kvartalet berodde framför allt på en mycket svag start på kvartalet då ett antal av våra stora amerikanska kunder agerat avvaktande till följd av osäkerheten kring de nya handelstarifferna mellan USA och Kina som implementerats under perioden”, skriver Max Strandwitz, vd för Mips, i rapporten. 

Mips rörelseresultat uppgick till 20,5 Mkr vilket var en minskning från 20,8 Mkr under samma kvartal i fjol. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle uppgå till 27,3 Mkr enligt Bloombergs sammanställning av tre analytikers estimat. 

”Likt andra leverantörer och varumärken verksamma i cykel- och vintersportsektorn i USA, såg vi mot slutet av kvartalet en återhämtning vad gäller orderstocken och bedömer därmed att denna utveckling enbart är av tillfällig karaktär. Mips står idag starkare än någonsin bland dessa amerikanska kunder och vi har även säkrat ett antal nya hjälmvarumärken, och är fortsatt trygga med vår position på marknaden”, skriver Max Strandwitz. 

Mips tillverkning av komponenter till lösnings Mips Braind Protection System sker hos underleverantörer i Kina och bolaget har även ett dotterbolag i Kina. Under det tredje kvartalet hade Mips 45 anställda varav 12 i det kinesiska dotterbolaget. 

Comments are closed.