NGM-listade Xavitechs omsättning backar men förlusten minskade

0
16

NGM-listade Xavitechs nettoomsättning minskade med 30 procent till knappt 0,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Resultat per aktie var -0,50 kronor (-0,91). Orderingången uppgick till drygt 0,7 miljoner kronor (0,5).

Vd Henrik Sjöström kommenterar att den lägre försäljningen under kvartalet delvis berodde på lägre orderingång från det förra kvartalet, planering för att överföra verksamheten till dotterbolag samt arbete med en nya treårsplan.

Comments are closed.