Oscar Engelberts besked: Tar inte ut någon lön under 2020

0
15

Företrädesemissionen som annonserats tidigare ger stamaktieägarna rätt att teckna fem nya stamaktier per en befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1,49 kronor per aktie. Det kan jämföras med onsdagens stängningskurs på 6,16 kronor för stamaktien.

Oscar Properties huvudägare och vd Oscar Engelberts helägda bolag Parkgate har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 25 miljoner kronor. Vidare har investerare som fastighetsmiljardären Erik Paulssons Backahill finansprofilen Mats Gabrielsson, i avtal med Parkgate, åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 65 miljoner kronor. 

Teckningsåtagandena motsvarar cirka 36 procent av företrädesemissionen. Aktieägare som representerar cirka 34 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna i har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen.

Utbyteserbjudandet går ut på att varje preferensaktie frivilligt kan bytas mot 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B kan bytas mot 50 nyemitterade stamaktier.

Vd Oscar Engelbert har åtagit sig att arbeta utan lön eller rörlig ersättning under hela 2020, meddelas det också.

/Texten uppdateras.

Comments are closed.