Quartiers Properties genomför företrädesemission om 25,5 Mkr

0
23

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 8 procent i förhållande till tisdagens stängningskurs för preferensaktien. 

Varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsrätt. 20 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny preferensaktie.

Företrädesemissionen innebär en maximal utspädning av utestående kapital om cirka 5 procent. 

Comments are closed.