Så stor blir ersättningen för nya toppjobbet på GE

0
22

Enligt General Electrics anställningsavtal med Carolina Dybeck Happe får hon en grundlön på 1,5 miljoner dollar, motsvarande drygt 14 miljoner kronor per år, plus en möjlig bonus som motsvarar 125 procent grundlönen, alltså max 18 miljoner kronor. Det framgår av siffror som GE skickat in till den amerikanska finansinspektionen SEC.

Carolina Dybeck Happe kommer dessutom att få en årlig ersättning i form av aktier, teckningsrätter och aktieoptioner värderade till 5 miljoner dollar (vid tidpunkten när avtalet ingicks). Totalt sett är det årliga lönepaketet värt närmare 80 miljoner kronor.

Hon kommer även att få en engångsersättning i form av aktieoptioner, likt en ”sign on-bonus” värderad till 8 miljoner dollar.

Eftersom Carolina Dybeck Happe flyttar från Djursholm till Boston, där GE:s huvudkontor ligger, kommer hon även ta del av bolagets ersättningspolicy ”Globally Mobile Employee” fram till den sista december 2023. Här kan hon nyttja tjänster som utflyttningshjälp, bostadsstöd, undervisningsstöd för barn, samt skatteutjämningsförmåner.

Carolina Dybeck Happes företrädare som finansdirektör Jamie Miller, hade ett ersättningspaket som under 2018 var värt drygt 70 miljoner kronor. Under fjolåret, så Carolina Dybeck Happe gjorde sitt sista år som finanschef på Assa Abloy, deklarerade hon en inkomst på drygt 6 miljoner kronor.

Comments are closed.