Skador från granbarkborren har fördubblats – ”allvarligt hot mot svenskt skogsbruk”

0
14

Skadeinsekten granbarkborre har orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige hittills i år, vilket motsvarar ett virkesvärde på nära 3 miljarder kronor. Det innebär nästan dubbelt så omfattande angrepp som rekordåret 2018, enligt en kartläggning som Skogsstyrelsen gjort tillsammans med Södra Skogsägarna.

”Det här visar att situationen är fortsatt bekymmersam och ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Det görs en hel del redan men vi behöver växla upp det arbetet”, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. 

Enligt Skogsstyrelsen har Granbarkborrens spridning ökat i de flesta län i Götaland. Värst drabbat är Kalmar län där drygt 1,5 miljoner kubikmeter har skadats. Samtidigt är det tydligt att problematiken har spridit sig norrut och nu omfattar stora delar av Svealand, skriver myndigheten.

Orsaken till att angreppen slog rekord under 2018 var den varma och torra sommaren som gynnade skadeinsekten. Det gjorde att den kunde svärma två gånger och bli enormt många fler till våren 2019.

Södra Skogsägarnas skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare Henrik Holmberg uppmanar skogsägare att vara proaktiva och få ut de träd som har färska skador.

”Nu krävs det massiva insatser gemensamt, sannolikt i många år framöver”, säger han.

Comments are closed.