Södra inför produktionsstopp – lägre efterfrågan på sågade trävaror

0
20

Enligt Södra beräknas stoppen ge en minskad produktion med 30.000 kubikmeter.

Föreningens sågverk har under det senaste halvåret producerat en högre andel gran till följd av ökade angrepp från granbarkborren. Bedömningen är att det timret kommer vara hanterat i slutet av året. 

”Vi ser att vi har haft en normal försäljningstakt under året tack vare en god och långsiktig relation med våra kunder. Det har dock varit utmanande att hantera en ökad andel gran i produktionen samtidigt som marknaden för trävaror försämrats under året. Vi ser nu att ett kortsiktigt produktionsstopp runt jul och nyår, i kombination med ökad försäljning till USA och Asien, kommer göra att vi är väl positionerade inför 2020”, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood, i pressmeddelandet.

På torsdagen meddelade Skogsstyrelsen att granbarkborren i år har orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog till ett virkesvärde av 3 miljarder kronor.

Comments are closed.