Spanska telejätten omstrukturerar – knoppar av latinamerikansk verksamhet

0
23

Telefonicas verksamhet ska drivas i två enheter; Telefonica Infra och Telefonica Tech. Fokus ska ligga på huvudmarknaderna Spanien, Brasilien, Storbritannien och Tyskland.

Telefonica spår att omorganisationen leder till att intäkterna ökar med 2 miljarder euro år 2022 och att kassaflödesmarginalen förbättras med 2 procentenheter år 2022.

Comments are closed.