Spotlight-bolag åläggs straffavgift för brott mot MAR

0
31

Bakgrunden är bolagets emission som genomfördes i slutet av 2018. 

Där tillkännagav bolaget nyheten om kapitalanskaffningen den 11 februari i år, men styrelsens beslut att genomföra emissionen fattades redan 20 november 2018. Enligt börsens disciplinnämnd står det enligt MAR fullständigt klart att bolaget borde tillkännagivit insiderinformationen om emissionen – alternativt skjutit upp offentliggörandet – så snart som möjligt efter styrelsebeslutet i november. 

”Även om disciplinnämnden, liksom Spotlight, anser att det är positivt att Smoltek numera vidtagit åtgärder för att förbättra bolagets rutiner rörande informationsgivning, kan bolaget inte undgå en disciplinpåföljd för den aktuella överträdelsen”, heter det i beslutet.

Comments are closed.