Statens betalningar överträffade prognos

0
10

Det rapporterar Riksgälden.

Skatteinkomsterna var 4 miljarder kronor lägre än prognos, beroende på högre utbetalningar från skattekontot än väntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 2,2 miljarder kronor lägre än prognos. 

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

Statens betalningar gav ett överskott på 122,4 miljarder kronor under tolvmånadersperioden till och med oktober.

Statsskulden var 1.035 miljarder kronor i slutet av månaden.

Comments are closed.