Stora EU-länder vill ha ny myndighet mot penningtvätt

0
37

Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Lettland säger i ett gemensamt uttalande att EU behöver en ”central tillsynsenhet” för att få stopp på flödet av svarta pengar i unionens finansiella system. Förslaget kommer efter att flera storbanker i norra Europa varit involverade i transaktioner av svarta ryska pengar till ett värde av flera miljarder euro.

”Där stora finansiella intressen står på spel finns det en risk för att den nationella tillsynen blir påverkad, direkt eller indirekt, av institutioner som övervakas eller intressegrupper”, heter det i ett uttalande.

Kravet på reformer kommer bara några månader efter att EU kommit överens om att göra en översyn av den Europeiska bankmyndigheten för att stärka myndighetens befogenheter att förhindra penningtvätt. Åtgärden har av flera bedömare ansetts som otillräcklig.

De sex länderna vill också se nya regler mot penningtvätt eftersom de reviderade bestämmelser som infördes för ett år sedan inte bedöms som tillräckliga.

Comments are closed.