Stort intresse för K-Fastigheter – var femte fick tilldelning

0
24

Teckningskursen i K-Fastigheters notering låg på 105 kronor per aktie och när fredagens handels summerades stod aktien i 163 kronor. Som högst var aktien uppe i 168,98 kronor under fredagshandeln. 

Erbjudandet gick att teckna genom Avanza, Carnegie och Danske Bank. Varken Carnegie eller Danske Bank vill kommentera hur många av bankernas kunder tilldelades aktier i noteringen. Hos Avanza fick drygt 5.500 kunder aktier. Totalt tillfördes K-Fastigheter omkring 6.500 nya aktieägare genom erbjudandet. 

Enligt Anders Antonsson, IR-chef på K-Fastigheter, fick var femte privatperson som anmält intresse tilldelning i noteringen. Urvalet skedde slumpmässigt och av dessa tilldelades de flesta 50 aktier. 

”Vissa har tyvärr inte fått någon tilldelning alls eftersom det var så många som ville ha. Vi är tacksamma för det stora intresset men tyvärr blev det här en effekt av det och vi beklagar att intresset inte kunde mötas av antalet aktier”, säger han till Di. 

Comments are closed.