Swedbank tillbaka i Uppdrag granskning – släpper mer information

0
16

Det framgår av ett pressmeddelande från banken.

Swedbank har i samband med intervjun beslutat att publicera information om så kallade non-residentkunder i Baltikum som tidigare har lämnats till utredande myndigheter.

”Under åren 2012-2018 uppskattar banken att mindre än 1 procent av bankens totala vinst genererades från den baltiska bankverksamhetens non-residentportfölj”, skriver Swedbank.

Banken fick under intervjun information från Uppdrag granskning som kommer att inkluderas i den interna utredning som har pågått sedan februari i år. Då anlitade Swedbank Group den internationella advokatfirman Clifford Chance för att göra en intern utredning med forensiskt stöd.

”Syftet är att bekräfta fakta och omständigheter kopplade till historiska brister i regelefterlevnad, samt exponering för penningtvätt. Detta arbete beräknas vara slutfört i början av 2020. Slutsatser från utredningen kommer att kommuniceras”, skriver Swedbank i pressmeddelandet.

”Bankens uttalade ambition är att vara öppen och transparent, med hänsyn tagen till gällande lagar och regler. Swedbank kommer att fortsätta redovisa status i både pågående interna och externa utredningar i samband med bankens kvartalsrapporter”, uppger Swedbank vidare.

Texten uppdateras.

Comments are closed.