Tangiamo touch får serieorder värd 1,5 Mkr

0
26

Produkten har under hösten installerats och testats hos slutkunden, The Venetian i Macau.

ADR, Automatic Dice Recognition, är ett system som automatiskt identifierar utfallet från tärningsspel i en så kallad ”shaker”. Tangiamo säljer ADR både som del av ett spelbord, men även som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord.

Comments are closed.