Tillväxten i den svenska kemibranschen står still

0
20

Till kemiindustrin inräknas områden som petroleum, kemi, läkemedel samt plast- och gummiindustrin. Skillnaderna mellan de olika delbranscherna är stor. 

”Kemi, gummi och plast påverkas betydligt mer av den internationella avmattningen än läkemedel. I synnerhet kemi och gummi/plast som har ett mycket nära förhållande omvärldskonjunkturen har utvecklats svagare än läkemedel. En orsak är att den tyska ekonomin blir allt svagare”, uppger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM i ett pressmeddelande..

Avmattningstrend som inleddes hösten 2018 fortsätter och för den mycket exporttunga kemiindustrin gäller nu i stort sett oförändrade exportvolymer. Även på den betydligt mindre hemmarknaden var försäljningsvolymerna oförändrade under kvartalet.

”För den exportorienterade svenska industrin går det inte att bortse från de negativa impulser som sprids från den allt svagare tyska ekonomin. För svensk export av kemikalier, plast och gummi ser tillväxtförutsättningarna därför inte särskilt ljusa ut det närmaste året”, säger Carl Eckerdal.

Avmattningen som syns i andra kemiområden skönjas däremot inte i läkemedelsbranschen. Läkemedelsexporten till Tyskland har expanderat tydligt, med 50 procent bara under juli-augusti. Samtidigt har Kina på kort tid seglat upp som den enskilt viktigaste exportmottagaren. Under januari till augusti ökade exporten dit med hela 38 procent. Även till USA, Belgien och Storbritannien ökade läkemedelsexporten, som under årets första åtta månader ökade i värde med 33 procent.

Comments are closed.