Tungt för Africa Oils partner: Ställer in utdelningen och kickar vd

0
28

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. 

I mitten av november sänkte Tullow sin produktionsprognos för helåret till 87.000 fat per dag, från tidigare upp till 93.000 fat, bland annat på grund av lägre produktion i Ghana än väntat.

I måndagens pressmeddelande upprepas den senaste produktionsprognosen samtidigt som bolaget skriver att produktionen från bolagets huvudsakliga tillgångar, fälten Ten och Jubilee i Ghana, har varit klart under förväntan. 

Produktionsproblemen under 2019 gör att bolaget nu spår att produktionen under 2020 kommer att uppgå till 70.000-80.000 fat per dag. Under de tre efterföljande åren väntas produktionen ligga i snitt kring 70.000 fat per dag. Vad den tidigare guidningen för 2020 och framåt uppgick till framgår inte av måndagens pressmeddelande. 

Mot bakgrund av de nya produktionsprognoserna kommer bolaget genomföra en ”grundlig omvärdering” avseende kostnadsbasen och investeringsplanerna för att allokera rätt nivå av kapital till bolagets tillgångar, utvecklingsprojekt och prospektering. 

Tullow, som ska minska investeringarna (capex) och sänka de operativa utgifterna, spår ett fritt kassaflöde om minst 150 miljoner dollar efter investeringar.

”Med tanke på den förväntade nivån av det fria kassaflödet har styrelsen bestämt sig för att frysa utdelningen”, skriver bolaget vars kassaflödesprognos för 2019 uppgår till 350 miljoner dollar. 

Bolagets vd Paul McDade och prospekteringschefen Angus McCoss får nu lämna sina befattningar efter ”ömsesidiga” överenskommelser. Styrelsen, som uttryckligen skriver att den är ”besviken” över bolagets utveckling, har initierat en process för att hitta en ny vd. 

Comments are closed.