Veidekke vill dela upp bolaget – kan börsnotera fastighetsdel

0
23

Styrelsen har gett ledningen uppdraget att planera för hur en uppdelning av bolaget kan genomföras på bästa sätt, för att skapa värden. Alternativen som nämns är en separat börsnotering av fastighetsutvecklingsverksamheten, en utdelning av densamma till Veidekkes aktieägare samt avyttring av hela eller delar av fastighetsutvecklingsverksamheten.

Veidekkes fastighetsutvecklingsverksamhet har ett bestånd på över 18.000 enheter i Norge och Sverige. Per 30 september uppgick bokfört värde av tillgångarna till 8,2 miljarder norska kronor och totalt investerat kapital uppgick till 6,6 miljarder norska kronor. 

”Tiden har kommit att ge fastighetsutvecklingsverksamheten en mer oberoende roll. Att skapa två separata enheter möjliggör en mer optimal finanseringsstruktur och omfattning, vilket skulle underlätta ökat värdeskapande och tillväxt för båda enheter”, kommenterar Jorgen Wiese Porsmyr, ansvarig för Veidekkes projektutveckling i Skandinavien.

Styrelsen väntas fatta ett slutgiltigt beslut på transaktionsmodell under första halvåret 2020.

Under torsdagsmorgonen rapporterade Veidekke också sina siffror för det tredje kvartalet. Omsättningen steg 5,1 procent till 9.130 miljoner norska kronor, jämfört med 8.684 Mkr i motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev 470 miljoner norska kronor (474), med en rörelsemarginal på 5,1 procent (5,5). I det tredje kvartalet hade Veidekke 744 svenska bostäder i produktion och man sålde 102.

Veidekke spår att entreprenörsproduktionen i Sverige, mätt som hela marknaden, sjunker med 2 procent i år för att stiga med 5 procent nästa år. Bostadsmarknaden väntas backa med 14 procent i år. Nästa år väntas den backa med 1 procent. Företaget skriver att byggandet ligger över historiska nivåer även om totalmarknaden är mindre än tidigare.

Anläggning ligger stabilt med en ökning på 3 procent i år 4 procent nästa år.

Konjunkturen skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig. Stockholm-Uppsala är svag medan Göteborg stark, skriver byggföretaget.

Comments are closed.