Vonovia lägger budpliktsbud på Hembla

0
20

Priset innebär en premie på 11,5 procent jämfört med stängningskursen för Hemblas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 20 september 2019. Kursen den sista handelsdagen före offentliggörandet av Vonovias köp av cirka 69,30 procent av rösterna och cirka 61,19 procent av aktiekapitalet i Hembla från Blackstone var 192,80 kronor.

Erbjudandet värderar Hembla till cirka 20 miljarder kronor.

Vonovia, genom köparen som är dotterbolaget Homestar, förbinder sig att inte höja priset enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler. 

Acceptfristen för erbjudandet förväntas börja löpa den 11 november 2019 och avslutas den 9 december 2019.

Comments are closed.