XXL anklagas för att diskriminera mindre aktieägare

0
15

Folketrygdfondet, som förvaltar Statens pensjonsfond Norge, valde under ondagens extrainsatta bolagsstämma att rösta emot flera av förslagen. 

Extrastämman är tillsatt för att rösta dels om en nyemission om 400 miljoner norska kronor, dels en så kallad reparationsemission på 100 miljoner kronor. Enbart de sex största aktieägarna blev inbjudna till att vara del av emissionen som gav en rabatt på över 30 procent jämfört med aktiepriset strax innan nyheten om emissionen blev känd. 

”Det centrala för oss är storleken på reparationsemissionen, den är helt enkelt för liten för att minoritetsägarna ska kunna upprätthålla sina ägarandelar. Rabatten var betydlig för de som deltog.  Då borde reparationsemissionen varit större, säger Folketrygdfondets vd Kjetil Houg till E24. 

Folketrygdfondet förväntar sig nu att den efterföljande reparationsemissionen organiseras så att aktieägare som inte deltog i den riktade emissionen i största möjliga grad får möjlighet att upprätthålla din relativa ägarandel i företaget.

Comments are closed.